Boverket beviljar oss 400 000 kr i startbidrag!

Mycket glädjande besked, Boverket tror på vårt byggemenskapsprojekt och stödjer oss för vi ska kunna fortsätta projektering och söka byggnadslov och starta process för detaljplaneändring. Välkomna intresserade byggnadsentreprenörer, nu behöver vi snacka priser, maila intresse till bokvaribyn@gmail.com

Ansökan om projekteringsstöd hos Boverket

När vi fått ett markavtal med Vingåkers kommun klart så kommer vi att ansöka om ett bidrag för projekteringskostnader för vårt s.k. Byggemenskapsprojekt. För att kunna ansöka krävs att minst sex medlemmar i föreningen också betalar in 10 000 kr i en insats till projektet. I nuläget har fyra medlemmar sagt ja till detta.

Byggmöte med Vingåkers kommun

Den 4 Februari träffade vi Vingåkers kommun för att prata om detaljplaneändring, markavtal och förhandsbesked på bygglov.

Vi vet nu att en överenskommelse om rätt att nyttja marken håller på att tala fram och process att ändra detaljplan har påbörjats. Nu håller vi tummarna att det går smidigt!

Det går framåt

Även om vi skulle önska att det går snabbare…, så händer det faktiskt en hel del. Här kommer en uppdatering:

Arkitekt Kerstin Åkerstedt har ritat mer, se ritningar här>>

Nu finns förslag på detaljplan, planlösning och fasader för kollektivhuset och förslag på parhus. Även om inte alla detaljer finns på plats än så känns det väldigt bra!