Händer det något?

Oj, ja, massor, även om det tar allt för lång tid! Det har varit lite av ett steg framåt och två tillbaka, kan man säga. Styrelse och arbetsgrupper jobbar idogt med att lösa alla utmaningar.

En summering av vad som hänt senaste året:

Våra ursprungliga ritningar var vi tvungna att göra om på grund av att det skulle ha krävts en detaljplaneändring, något som skulle tagit lång tid och kostat oss mycket pengar. De nya ritningarna har förhandsgodkänts av kommunens ansvariga tjänstemän och vi är redo att skicka in ansökan om bygglov. Men, innan vi gör det behöver vi veta att det går att bygga till rimlig kostnad.

Vi har hittills fått in en offert från entreprenör på att bygga Lindberga by och vi väntar in fler. Mycket olyckligt så har vi hamnat vi mitt i den värsta prisökningen av byggmaterial vilket gör att våra kalkyler inte håller. Vi vill ju att det ska vara en rimlig boendekostnad i Lindberga by. Vi strävar efter att ha en insatsnivå på 10 000 kr/kvadratmeter för en kooperativ hyresrätt. Här är vi inte ännu och vi behöver nu jobba för att få ner byggkostnader.

Vi har en arbetsgrupp som jobbar med finansiering av projektet och vi tror på en lösning där vi kombinerar stöd och bidrag med lån och insatser från de boende.

Boverket beviljar oss 400 000 kr i startbidrag!

Mycket glädjande besked, Boverket tror på vårt byggemenskapsprojekt och stödjer oss för vi ska kunna fortsätta projektering och söka byggnadslov och starta process för detaljplaneändring. Välkomna intresserade byggnadsentreprenörer, nu behöver vi snacka priser, maila intresse till bokvaribyn@gmail.com

Ansökan om projekteringsstöd hos Boverket

När vi fått ett markavtal med Vingåkers kommun klart så kommer vi att ansöka om ett bidrag för projekteringskostnader för vårt s.k. Byggemenskapsprojekt. För att kunna ansöka krävs att minst sex medlemmar i föreningen också betalar in 10 000 kr i en insats till projektet. I nuläget har fyra medlemmar sagt ja till detta.

Byggmöte med Vingåkers kommun

Den 4 Februari träffade vi Vingåkers kommun för att prata om detaljplaneändring, markavtal och förhandsbesked på bygglov.

Vi vet nu att en överenskommelse om rätt att nyttja marken håller på att tala fram och process att ändra detaljplan har påbörjats. Nu håller vi tummarna att det går smidigt!

Det går framåt

Även om vi skulle önska att det går snabbare…, så händer det faktiskt en hel del. Här kommer en uppdatering:

Arkitekt Kerstin Åkerstedt har ritat mer, se ritningar här>>

Nu finns förslag på detaljplan, planlösning och fasader för kollektivhuset och förslag på parhus. Även om inte alla detaljer finns på plats än så känns det väldigt bra!