Vi ger inte upp!

Det är verkligen inte lätt att förverkliga ett boende för dom äldre i Österåker! Vi har försökt på många sätt, allt ifrån att bygga själva med byggnadsentreprenörer till att få andra att bygga. I nuläget ser vi att det är svårt för oss att kunna bygga själva och det är på grund av av de offerter vi fått in visar att det är mycket utmanande att lösa finansieringen. det blir hel enkelt för dyrt att bygga och bo. Vi har landat i att det kommer att behövas ett tätt samarbete med kommunen där vi är beredda att göra vår del och bidra till att det byggs i byn. Vi kommer inom kort att ha ett nytt möte med representanter för Vingåkers kommun och kommer att skicka ut information efter det.

Sommar 2022

Byahuset beviljades inte bidrag från Boverket.

Tyvärr var vi inte en av dom som fick ja till vår ansökan om ekonomiskt bidrag till byahuset. Vi är förstås mycket ledsna över det, även om det enbart skulle blivit en del av den totala kostnaden för att bygga bostäder och gemensamma lokaler. Vingåkers kommun beslutade att medfinansiera byahuset under förutsättning att Boverket beviljade vår ansökan. Så blev det alltså inte, men vi har goda förhoppningar om att kommunen ändå kan bidra till våra planer. Under Augusti kommer vi att ha ett möte med politiker och tjänstemän för att diskutera hur vi gemensamt kan fortsätta för att förverkliga vårt projekt.

Undersökning av önskemål om seniorboende

Vi skickar inom kort ut en enkät via post till personer 65+ boende i Österåker, Marmorbyn, Baggetorp, Läppe och Julita. Undersökningen gör vi för att få veta om våra planer är de mest önskade eller om det finns andra alternativ.
För vår fortsatta planering, tillsammans med Vingåkers kommun, är det önskvärt att så många som möjligt hjälper oss med att besvara den här enkäten.

Nu börjar det vara dags att bestämma sig!

På årets julmarknad stor Gunnel och Åke och berättade om Lindberga by och delade ut intresseformulär. Vi missade att meddela var denna kan lämnas in, så här kan vi berätta att du kan lämna eller skicka den till Gunnel Larsson eller Åke Eriksson, eller om du skicka den som e-post så maila till bokvaribyn@gmail.com.

Vi planerar att bygga 14 st lägenheter, varav 6 st är 1:or i gemenskapshus och 8 st är 2:or i parhus. Insatser och hyresnivåer är ej ännu beslutade, vi håller på att räkna på det och tror vi kan presentera det under slutet av Januari.

Vi kommer att bjuda in intresserade till en informationsträff i början av nästa år.

Boverket ansökan byahus

Vi har nyligen skickat in en ansökan till Boverket för bidrag till Allmänna samlingslokaler. För att få göra ansökan behöver Vingåkers kommun visa att de kan vara med och medfinansiera med 30% av projektkostnaden. Vi har fått ett positivt ställningstagande från kommunen och inväntar ett formellt beslut under vintern (det kommer då att skickas in som komplettering till Boverket). OM allt går bra så finns det en liten chans att Boverket kan bidra med 50% av projektkostnaden, än så länge är det osäkert, men vi hoppas förstås!

Händer det något?

Oj, ja, massor, även om det tar allt för lång tid! Det har varit lite av ett steg framåt och två tillbaka, kan man säga. Styrelse och arbetsgrupper jobbar idogt med att lösa alla utmaningar.

En summering av vad som hänt senaste året:

Våra ursprungliga ritningar var vi tvungna att göra om på grund av att det skulle ha krävts en detaljplaneändring, något som skulle tagit lång tid och kostat oss mycket pengar. De nya ritningarna har förhandsgodkänts av kommunens ansvariga tjänstemän och vi är redo att skicka in ansökan om bygglov. Men, innan vi gör det behöver vi veta att det går att bygga till rimlig kostnad.

Vi har hittills fått in en offert från entreprenör på att bygga Lindberga by och vi väntar in fler. Mycket olyckligt så har vi hamnat vi mitt i den värsta prisökningen av byggmaterial vilket gör att våra kalkyler inte håller. Vi vill ju att det ska vara en rimlig boendekostnad i Lindberga by. Vi strävar efter att ha en insatsnivå på 10 000 kr/kvadratmeter för en kooperativ hyresrätt. Här är vi inte ännu och vi behöver nu jobba för att få ner byggkostnader.

Vi har en arbetsgrupp som jobbar med finansiering av projektet och vi tror på en lösning där vi kombinerar stöd och bidrag med lån och insatser från de boende.

Boverket beviljar oss 400 000 kr i startbidrag!

Mycket glädjande besked, Boverket tror på vårt byggemenskapsprojekt och stödjer oss för vi ska kunna fortsätta projektering och söka byggnadslov och starta process för detaljplaneändring. Välkomna intresserade byggnadsentreprenörer, nu behöver vi snacka priser, maila intresse till bokvaribyn@gmail.com

Ansökan om projekteringsstöd hos Boverket

När vi fått ett markavtal med Vingåkers kommun klart så kommer vi att ansöka om ett bidrag för projekteringskostnader för vårt s.k. Byggemenskapsprojekt. För att kunna ansöka krävs att minst sex medlemmar i föreningen också betalar in 10 000 kr i en insats till projektet. I nuläget har fyra medlemmar sagt ja till detta.

Byggmöte med Vingåkers kommun

Den 4 Februari träffade vi Vingåkers kommun för att prata om detaljplaneändring, markavtal och förhandsbesked på bygglov.

Vi vet nu att en överenskommelse om rätt att nyttja marken håller på att tala fram och process att ändra detaljplan har påbörjats. Nu håller vi tummarna att det går smidigt!

Det går framåt

Även om vi skulle önska att det går snabbare…, så händer det faktiskt en hel del. Här kommer en uppdatering:

Arkitekt Kerstin Åkerstedt har ritat mer, se ritningar här>>

Nu finns förslag på detaljplan, planlösning och fasader för kollektivhuset och förslag på parhus. Även om inte alla detaljer finns på plats än så känns det väldigt bra!