Boverket beviljar oss 400 000 kr i startbidrag!

Mycket glädjande besked, Boverket tror på vårt byggemenskapsprojekt och stödjer oss för vi ska kunna fortsätta projektering och söka byggnadslov och starta process för detaljplaneändring. Välkomna intresserade byggnadsentreprenörer, nu behöver vi snacka priser, maila intresse till bokvaribyn@gmail.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *