Bli medlem i Lindberga by

Bli medlem i Lindberga by ekonomisk förening – och påverka din framtid

Medlemsinsats: 1500 kr
Betalas in till bankkonto i Sörmlands Sparbank 933794950 med clearingsnummer 82578

Maila din ansökan till bokvaribyn@gmail.com (Ange: Namn, e-post, telefon)

Föreningen ska verka för att:

– utveckla och driva olika boendeformer, i första hand gemenskapsboende för äldre

– göra bygden attraktivare för alla

– utveckla och driva lösningar inom service och energiområdet

– bevaka frågor som rör infrastruktur och företagande i Österåker

– arbeta för ett utökat kulturutbud i bygden

– allmänt verka för en positiv befolkningsutveckling i Österåker

Kontakter:

Gunnel Larsson,

Tel 073 096 24 95

E-post: gunnel.e.larsson@hotmail.com

Åke Eriksson,

Tel 076 7730688