Ritning och bilder

Här är en visionsritning över den nya bygatan på Lindberga gärde som arkitekt Klara Kohls gjort. Till höger ses parhus med två stycken lägenheter per hus. Till vänster ses gemenskapshusen som inrymmer små lägenheter samt gemensamma ytor för samvaro.