Här är ritningar som arkitekt Kerstin Åkerstedt gjort.