lindberga by

 I Österåker vill vi bo kvar när vi blir äldre. 

Här vill vi bo tillsammans, handla vår mat och ta emot våra paket. Vi samåker och samarbetar, för vårt och byns bästa. 

Den ekonomiska föreningen Lindberga by verkar för att skapa anpassat boende, service och en attraktiv och blomstrande bygd. 

Bli medlem

1500 kr

Vi driver ett projekt inom Leader Sörmland finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektet syftar till att förverkliga ett anpassat boende för äldre i Österåker med tillhörande service och tjänster.