Om Lindberga by

Bakgrund

Under ett par års tid har en grupp seniorer i Österåker arbetat fram en önskelista till sin önskade livssituation på ålderns höst. Gruppen har startat som ett initiativ av sockenrådet och Vingåkers kommun.

Under hösten 2019 har gruppen deltagit i nationella konferenser och tagit del av exempel på s.k. gemenskapsboenden som utförts på andra orter.

I slutet på November arrangerades en byggdag i Österåkers idrottshall av Vingåkers kommun. Ett tiotal byggentreprenörer deltog och flera visade intresse att bygga ett seniorboende i Österåker.

Gruppen seniorer har beviljats 30 000 kr av Sörmlands Sparbank för att starta projekteringsarbete. Arkitekt Kerstin Åkerstedt har anlitats för att ta fram visionsskisser.

I Österåkers socken i Vingåkers kommun är drygt 30% av invånarna över 65 år (232 st). I Österåker finns ingen lokal service i form av handel, inte heller någon mötesplats för aktivitet och samvaro. Bussar till Vingåker och Katrineholm går sällan och tidtabell är anpassad till jobbpendling och skolskjutsar. 

Pensionärerna bor ofta i egna hus med trädgårdar och skötsel av detta kan snabbt bli övermäktigt vid ökande ålder och när krämporna kommer. Flera av pensionärerna är änkor och änklingar som blivit ofrivillig ensamma. 

Samtidigt blomstrar friskolan i bygden och familjer söker sig till orten på grund av den. Österåker behöver ökad bostadsrotation där de äldre flyttar till anpassat boende och hus blir tillgängliga för barnfamiljerna. 

De “unga” pensionärerna är aktiva och engagerade och brinner för sin hembygd, här vill man bo kvar men inte i den form man har nu. De alternativ som finns idag är att flytta till servicelägenhet i Vingåker (kö) eller att bo kvar med kommunal hemtjänst eller RUT-hjälp. Men ensamhet och att vara beroende av hjälp skrämmer.  

Lindberga by – vår vision

En mötesplats för Österåker med gemenskapsboende för seniorer och servicecenter för byn med handel, post och samåkning. 

Österåkers pensionärer vill engagera sig för att skapa en lokalt ny form av boende med tillhörande service. Ett kollektivboende för gemenskap där man aktiveras, hjälper varandra och där lokala företagare anlitas för de tjänster man inte klarar själv.

Det nya boendet ska placeras i anslutning till friskolan på kommunal mark och bilda en ny by i centrum av Österåker. Här vill man ha en obemannad digital lanthandel där pensionärer och bybor handlar, ett postcenter där paket levereras och en bilpool och samåkningstjänst.  Ett samarbete med friskolan planeras så att boende ska kunna beställa färdiglagad mat från skolans kök.

Boendet förbereds och planeras för att man kunna bo kvar även om man blir sjuk och i behov av hjälpmedel. Hit kan hemtjänsten och sjuksköterskan komma och här kan fotterapeuten och hårfrisörskan serva sina kunder.

Vingåkers kommun kan i och med detta leverera sin hemtjänst till en fysisk plats i Österåker och allra mest önskar sig pensionärerna att hemtjänstpersonal också bor på orten för att minska onödiga transporter.

Pensionärerna planerar också att testa och implementera ny teknik i boendet för ökad effektivitet och säkerhet. Det kan bli allt från appar för samåkning och distansvård till smarta uppkopplade sensorer för distansövervakning. Vi kommer att bjuda in företag med tekniska lösningar och hjälpmedel som får presentera sina lösningar.

För att inte bidra till ett digitalt utanförskap kommer boendet att anordna kurser med hjälp av företag inom sektorn.

Inom kort startas en ekonomisk förening för byggemenskapen Lindberga by. Medlemmar rekryteras under julmarknad i Dec och via sociala medier och Österåkersbladet.

En arkitekt kommer att anlitas för att projektera byggnader och flera byggentreprenör har redan visat intresse att vara med och bygga. 

Vi kommer att utvärdera olika driftsformer och finansieringslösningar för boendet. Kooperativ hyresrätter kan vara en form, eller en mix av detta och ren hyresrätt så att människor utan egna ekonomiska tillgångar också kan flytta in.

Vi kommer att undersöka om det finns intresse från extern byggherre att bygga och och sen hyra ut till föreningen, eller så blir den ekonomiska föreningen byggherre.

Vingåkers kommun har varit till stor hjälp och vi räknar med fortsatt smidig hantering när det gäller eventuella planändringar för området, bygglov och infrastruktur. En förhoppning är att Vingåkershem kan ha intresse att vara byggherre i vår byggemenskap.

Till projektet finns en anhöriggrupp knuten, ansvarig för denna är Marie Gillstam.