Byahus

På Lindberga gärde och i anslutning till serniorhusen vill vi bygga ett ”byahus” som ska fungera som en allmän samlingslokal för Österåkersborna. I byahuset finns bland annat en samlingslokal som ska användas för gemensamma aktiviteter för de äldre som bor i byn, det kan vara t ex matlagningskvällar, kurser och andra nöjen. Lokalen kan också användas för firande och kalas. I huset finns också planerat för lokaler för t ex ungdomar i Österåker där de kan ordna fritidsaktiviteter, samt rum för kommunens service och rum för lokala entreprenörer. Visst vore det bra med ett byahus i Österåker?